Lắp đặt điện mặt trời công suất lắp đặt 10,86 kWp tại Tỉnh Baria-Vũng Tàu

shadow

Sản lượng điện mặt trời dự kiến bình quân theo tháng (kWh)

hiệu quả đầu tư điện mặt trời

Công nghệ tấm pin Tiêu chuẩn (Hiệu suất 18-20%)
1. Bức xạ mặt trời bình quân 5,11 kWh/m2/ngày
2. Công suất lắp đặt 10,86 kWp
3. Điện lượng bình quân danh định 20.256 kWh/năm
4. Điện lượng bình quân hiệu dụng 15.192 kWh/năm
5. Giảm phát thải khí nhà kính 13.870 kg CO2/năm
6. Tương ứng số cây xanh trồng thêm 2.877 cây/năm

Địa chỉ lắp đặt: Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT
Diện tích lắp đặt khả dụng: 76 m2
Mục đích sử dụng điện: Sinh hoạt
Tỷ lệ dùng điện ban ngày: 20 %
Tiền điện trung bình/tháng: 1.000.000 VND

Địa chỉ lắp đặt

Hiệu quả đầu tư

Hiệu quả điện mặt trời dự kiến bình quân theo tháng (kWh)
Hiệu quả đầu tư bình quân theo tháng

Công nghệ tấm pin Tiêu chuẩn (Hiệu suất 18-20%)
1. Số tiền đầu tư 171.588.000 VND
2. Suất đầu tư 15.800.000 VND/kWp
3. Số tiền điện tiết kiệm cả năm 1.631.040 VND/năm
4. Số tiền điện bán cho EVN cả năm 28.068.578 VND/năm
5. Tổng lợi ích cả năm 29.699.618 VND/năm
6. Tổng sinh lời cả đời dự án 742.490.450 VND/25 năm
7. Thời gian hoàn vốn 5,78 năm