Danh mục: Điện mặt trời

điện mặt trời áp mái

09

Th102020

Điện mặt trời áp mái

0  
♦️ Sau hơn 9 tháng mỏi mòn chờ đợi chính sách thì cuối cùng ngày 6 tháng 4 năm 2020 chính phủ cũng ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg, điều đáng nói là Quyết Định này ra đời trong hoàn cảnh ít người chờ đợi nhất : ngay mua đại dịch ... Xem thêm
9 Tháng Mười, 2020hitech